Authentieke Wellnesshoeve

Algemene voorwaarden

1) Algemeen

 1. De eigenaar kan zich laten vervangen door derden.
 2. De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle kosten ook juridische ten laste van de huurder.
 3. Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in de bed and breakfast en wellness zijn voor rekening van de gebruikers.
 4. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele dubbele boekingen, in voorkomend geval zal in samenspraak met de klant, naar een voor beide partijen ‘redelijke’ oplossing gezocht worden. Er word in geen enkel geval een financiele compensatie gegeven.
 5. Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 6. Het is verboden om de accommodatie door te verhuren aan derden.
 7. Huisdieren zijn niet toegelaten.
 8. Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de accommodatie.
 9. Gasten dienen de instructies van de beheerder op te volgen.
 10. In België geldt een algemeen rookverbod in openbare ruimtes in navolging van deze wet worden alle suites verhuurd als niet rokers suites. Bij ontstaan of achterlaten van rookgeur in de suite worden schoonmaak en/of herstellingskosten aangerekend met een minimum van 200 euro.
 11. De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze algemene voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot de bed and breakfast en wellness ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgave van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten

2) Reservering en bevestiging

 1. De reservering kan mondeling, telefonisch en via e-mail gedaan worden.
 2. Een reserveringsaanvraag van de klant dient altijd bevestigt te worden van Authentic wellnesshoeve. Zonder de bevestiging is geen sprake van een reservering of boeking.
 3. Na ontvangst van uw reserveringsverzoek sturen wij u een definitieve bevestiging per mail. Daarna is de reservering definitief voor beide partijen.

3) Betaling

 1. De verblijfskosten dienen bij vertrek voldaan te worden. Dit kan contant.
 2. Bij reservering voor een langere periode kan een aanbetaling gevraagd worden van 50% van de overeengekomen reservering.

4) Annulering

 1. Indien u niet in staat bent om de aangegane overeenkomst na te komen, dient u dat zo spoedig mogelijk bij ons te melden, opdat we de accommodatie dan kunnen reserveren voor andere klanten.

Bij annulering zal een vergoeding gevraagd worden:

 1. Bij annulering binnen de 1 week voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs.
 2. Bij annulering op de dag van aankomst, 100% van de overeengekomen prijs.
 3. Het verschuldigde bedrag is dan binnen de 14 dagen over te schrijven op bankrekeningnummer BE78 9733 5206 6786.

5) Aankomst en vertrek

 1. Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar.
 2. Ter legitimatie zal u gevraagd worden u paspoort of identiteitskaart te tonen.
 3. Bij voortijdig vertrek vindt er geen restitutie plaats.
 4. Gegevenskaart invullen.

6) Ontbijt

 1. Het ontbijt vindt plaats tussen 8u30 en 10u.
 2. Het ontbijt is bij de overnachting inbegrepen.

Wij wensen u een aangenaam en super ontspannend verblijf toe!!!!